ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกและสัตว์ปีก (Pig, Broiler, Layer and Duck Feed)

น้องหมูไข่ไก่

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกและสัตว์ปีกของเรา ผลิตโดยคัดวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ปราศจากสารพิษตกค้างและสิ่งเจือปน ไม่ใช้วัตถุดิบทางเลือก ดังนั้นอาหารสัตว์ของเรา จึงเป็นอาหารที่สัตว์สามารถย่อยได้ง่าย สะอาดปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถนำราคาและสเปคสินค้าเข้ามาคุยกับเราได้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

1. อาหารสุกร ทุกขนาดไซส์

รูปแม่หมู

2. อาหารไก่เนื้อ อาหารไก่ไข่

3. อาหารเป็ดเนื้อ อาหารเป็ดไข่

อาหารหมู อาหารไก่

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>